Obchodování kmenových akcií GM na burzách v New Yorku a Torontu | Auto Dobrovolný
 

Aktuality

Obchodování kmenových akcií GM na burzách v New Yorku a Torontu

Vážení obchodní partneři,
dnešek je pro společnost GM, její zaměstnance a obchodní partnery po celém světě významným dnem, neboť na burzách cenných papírů v New Yorku a v Torontu začalo obchodování s kmenovými akciemi GM. Náš generální ředitel Dan Akerson rozeslal samostatná prohlášení s nastíněním perspektivy celé korporace.

Považuji za užitečné vysvětlit, co nabídka GM znamená pro naše podniky Opel a Vauxhall v Evropě. Fakticky se pro Opel/Vauxhall Europe či jejich právní status a pozici v rámci GM nic nemění. Výnosy z veřejného prodeje kmenových akcií půjdou na konto prodávajících akcionářů, mezi něž patří i vlády USA a Kanady, které část svých akcií prodávají. Je to první krok v procesu, který pro vlády znamená návrat jejich investic do GM a kterým se společnost dostává do veřejného vlastnictví.

Úspěch v prodeji akcií GM je rovněž mimořádně pozitivní pro naši provozní činnost v Evropě. Všichni víme, že obtížná situace GM v loňském roce měla v Evropě nepříznivý dopad na značky Opel a Vauxhall. Úspěšný prodej GM znamená, že mezinárodní finanční komunita kladně vnímá schopnosti naší skupiny v dlouhodobém horizontu, což je příznivé a užitečné z hlediska našeho návratu k rentabilitě a našich vynikajících produktů, které dodáváme na trh.

Třebaže však dnešní návrat GM na burzy cenných papírů představuje velmi pozitivní vývoj, musíme se nadále maximálně soustředit na splnění svého proklamovaného cíle, jímž je dosažení bezztrátového provozu bez započtení nákladů na restrukturalizaci v roce 2011 a následný návrat k ziskovosti v roce 2012. Vy, jako náš prodejní partner, jste důležitou součástí naší snahy o změnu k lepšímu. Vím, že se mohu spolehnout na Vaši trvalou podporu a spolupráci.

S laskavým pozdravem,

Alain Visser
Vice President Sales, Marketing & Aftersales Opel/ Vauxhall